Presentació

Kindia és una empresa que des del 2002 dóna respostes a la societat oferint serveis educatius i de lleure, amb un propòsit molt clar: millorar la qualitat de vida de les persones; éssent el nostre àmbit d’actuació les comarques gironines.

Tenim com a principi l’optimització coherent dels recursos propis i de la societat. Per això som una empresa sostenible des del punt de vista social, econòmic i ambiental.

Ens caracteritza un treball professional i per a professionals, cercant la qualitat amb un equip humà qualificat i una bona base teòrica i educativa en tots els nostres projectes.

El nostre fet diferencial és la bona coordinació de l’èquip humà. Coordinació que es basa en la seva formació, supervisió i acompanyament per tal de garantir l’èxit dels nostres serveis.