Metodologia

Tenim una metodologia molt clara i sempre seguim aquests passos.
És una de les claus del nostre èxit

· Escoltem el nostre client. Analitzem la demanda i estudiem la situació actual.

· Elaborem el projecte i el pressupost

· Seleccionem, contractem i formem els professionals que s’adeqüen millor al projecte elaborat.

· Complim totes les normatives vigents.

· Coordinem tot el procés per assegurar-ne el bon funcionament.

· Avaluem i informem mensualment de l’evolució del servei.

· Estem disponibles en tot moment per solucionar les possibles dificultats.

· Presentem la memòria final amb els resultats i propostes de millora.