Activitats i serveis

Kindia sóm una empresa versàtil que ofereix solucions educatives a mida de les necessitats de la vostra organització o servei.

Oferim els nostres serveis a:

Administracions públiques

Gestionem íntegrament serveis o projectes en col·laboració amb els tècnics per tal d’assolir els objectius proposats de les diferents àrees i departaments.

Joventut

Serveis socials

Atenció a les persones

Participació

Educació

Immigració

Esports

Activitats:

tallers d’estudi assistit, educadors de carrer, teràpia del riure, medi obert, dinamització juvenil, alfabetització, acollimen, casals, absentisme escolar, talleristes, reforç escolar, serveis socials, tallers de memòria, serveis especialitzats participació comunitaria, equipaments esportius, iniciació a l’esport, events esportius, …